Το γραφείο μας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2007. Το βασικό αντικείμενο εργασιών βασίζεται στον τομέα των δακτυλογραφήσεων, κυρίως στον τομέα των νομικών εγγράφων (δικόγραφα, συμβόλαια, καθαρογραφή αποφάσεων κλπ) και με τη δυνατότητα καθ' υπαγόρευσης. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε είδος κειμένου (χειρόγραφο ή δακτυλογραφημένο), πτυχιακές - μαθητικές εργασίες, βιογραφικά σημειώματα, τεχνικές εκθέσεις, ιατροδικαστικά κείμενα, ξενόγλωσσα κείμενα κλπ.   

Βασικός μας στόχος είναι η υψηλή ποιότητα παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Προσπαθούμε πάντα να τους εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Για να έχουμε το πετύχουμε συνεργαζόμαστε άμεσα μαζί τους και πάντα ακούμε τη γνώμη για να γίνουμε καλύτεροι.